Aktuelt

Aktuelt

Vekstprogram for reiselivsnæringen

Vi inviterer reiselivsnæringen til et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke. Programmet går over 4 samlinger, hvor første samling er fra lunsj-lunsj i Haugesund allerede 24-25 februar 2021.

Hervik saft og syltetøy Aktuelt

Hervik saft og syltetøy

Trenger du tyttebær til julematen, en gave til bestemor, eller ønsker du å overraske en venn du ikke har sett på lenge? Da vil vi tipse om produktene til vår herlige målbedrift Hervik saft og syltetøy.

Den dedikerte familiebedriften Rogaland Konservefabrikk har produsert Hervik saft og syltetøy siden 1939. Fabrikken ligger i den lille bygda Hervik i Ryfylke. I dag drives bedriften av 3.generasjon i familien Romseland, og holder til ved barndomshjemmet til Tor og Sissel – barnebarn av de som i sin tid startet produksjonen.

Familiebedriften lager saft og syltetøy uten konserveringsmidler. De bruker bare naturlige ingredienser, som bevarer den naturlig gode smaken fra frukt og bær. I de senere år har de også produsert juice til kafeer, kantiner og til dugnads markedet. 

Målet til Hervik er å ta vare på den naturlige smaken i frukt og bær så langt det lar seg gjøre. De har utviklet og patentert en egen metode for å holde på den naturlige friskheten. Det blir først og fremst brukt rikelig med førsteklasses frukt og bær, før det så blir gitt en kort og skånsom oppvarming før de varmfylles på glass. Så vendes glassene og kjøles hurtig ned. På en slik måte unngår de helt å bruke konserveringsmidler. Bærsaftene produseres like skånsomt, bærene blir presset og varmfylt på flasker, før den raskt kjøles ned og smaken blir så naturlig som mulig.

Hervik har vært deltaker i Næringshageprogrammet vårt i flere år. Innledningsvis gjennomførte vi en VekstSpor- prosess, som bl.a. resulterte i at flere utviklingsprosjekt ble igangsatt. Næringshagen har vært en sparringspartner når det gjelder virkemidler og søknader, noe som har resultert i at ulike tiltak har blitt igangsatt, og etterhvert gitt resultater.

Hervik selger om lag 30-40.000 gaveesker i året til privatpersoner via nettbutikken, til bedrifter og via skoleklasser og idrettslag. Nettbutikken deres fokuserte tidligere i hovedsak på dugnadsmarkedet, men når pandemien slo til og hele Norge sto stille, så la Hervik en plan der en begynte å legge om markedsføringsstrategien til å ha mer fokus på privatpersoner. Med bistand fra oss i Næringshagen Rogaland Ressurssenter fikk de tilskudd til å satse enda mer markant på nettbutikken og det har så langt gitt gode resultater.

Aktuelt

Dahlsnissen – Ekte norske fjøsnisser

Nå nærmer det seg jul, og i den forbindelse ønsker vi å trekke frem en av våre flotte målbedrifter som virkelig kan det med å gi deg julestemning; 

Dahlsnissen lager eksklusive designernisser som både ivaretar norsk design og kulturhistorie på en elegant og tradisjonsrik måte.  

Hilde og Gunn Dahl er to søstre fra Karmøy som har en stor lidenskap for julen og alt det den byr på av tradisjoner og julehygge.

Hilde har laget originale «one of a kind» nisser på fritiden siden tidlig på 80 tallet. Etter stor etterspørsel som følge av omtale i blant annet VG ble ventelistene så lange at hun anslo det til å ta opp til 15 år!

Gunn har lenge hatt stor tro på sin søster og nissene hennes. Hun ønsket at de som ville kjøpe nissene skulle få slippe disse lange ventelistene, og foreslo derfor at de sammen kunne prøve å få laget designernisser ved å bruke en av Hildes originalnisser som en ny eksklusiv samle-serie, med en ny nisse hvert år. Hilde sa ja, og i 2017 startet de Dahlsnissen AS. Drømmen er å få vise frem Hildes unike nisser til hele verden!

I dag har de kunder i inn- og utland, antall forhandlere rundt om i landet øker hver uke. Det utvikles stadig nye modeller av nissene, og salget tar i disse dager av som “varm julegrøt”.

Næringshagen har vært støttespiller siden Dahlsnissen var på idèstadiet og har bistått med ulike utfordringer som har oppstått på veien. I dag er bl.a. Dahlsnissen på det tredje året med sin egen Vekstpartner (Næringshagens mentorprogram) og vi bidrar også aktivt med hjelp til finansiering, markedsføring og sosiale medier.

En virkelig interessant bedrift med mange spennende ting på gang, og vi stortrives med å se at de lykkes! 

www.dahlsnissen.no

fb: nissedilla // fb: dahlsnissen

Aktuelt

Opplev Bokn

27.oktober arrangerte vi folkemøte i Bokn Arena i forbindelse med forprosjektet “Opplev Bokn”. Prosjektet er rettet mot mat, opplevelse og reiselivsaktører på Bokn og initiert av Bokn Kommune. Formålet med prosjektet er å mobilisere og motivere næringen for å ta ut større verdiskaping på Bokn. Kommunen, med bistand fra oss i Næringshagen Rogaland Ressurssenter inviterte i den hensikt til et folkemøte hvor nærmere 50 deltok.

Aktuelt

Vi får økt støtte fra SIVA!

 

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av landets 40 næringshager, som årlig får tilskudd fra staten gjennom Selskapet for Industrivekst (SIVA), som gjør at vi kan tilby tjenestene våre til en subsidiert kostnad. Dette gjør vi gjennom det nasjonale næringshageprogrammet. Dette kan både små og mellomstore bedrifter søke om å bli en del av. 

Tjenestene vi kan tilby våre “målbedrifter” er; bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer, markedsplanlegging, nettverksbygging, finansiering, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver. 

Vi som næringshage skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave vi har er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer samt det offentlige virkemiddelapparatet. 

Vi blir målt på veksten som skjer i bedriftene, det vil si at når bedriftene vi jobber med lykkes, så lykkes vi også. Vi har per dags dato over 70 bedrifter med i programmet, spredd over hele Haugalandet. Dette er bedrifter av ulik størrelse og i ulike bransjer. 

Vi er nå så heldige at vi “har rykket opp en divisjon”, og dermed får økt tilskudd fra SIVA og Rogaland Fylkeskommune fra 2021, som betyr at vi har mulighet til å kunne ta enda flere bedrifter inn i næringshageprogrammet. 

Vi takker for tilliten, og gleder oss til året som kommer!

 

Norsk katapult Arrangement

Gjør veien fra idè til marked kortere!

BLI KJENT MED NORSK KATAPULT

I Nyskapingsuka, den 29. oktober kl 10.00, inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om Norsk Katapult.

Norsk Katapult ble etablert i 2018 av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Næringshagene samarbeider tett med katapultsentrene om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp få hjelp via katapult-ordningen. 
Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. 

I dette video-møtet vil du bli nærmere kjent med ordningen, hvilke fagområder de ulike katapultsentrene representerer, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig for å benytte deres tjenester.

Link til møtet finner du her: https://us02web.zoom.us/j/93779088285?pwd=eDlaazFmcThzeG1QL090WlN1S1lmZz09

Aktuelt

Hvem fortjener å få Karmøys Vekst og Nyskapingspris 2020?

 

Bedriftenes Dag 2020 er avlyst på grunn av Korona. Men Vekst- og nyskaperprisen skal deles ut også dette året. Dette er en pris som deles ut til den bedriften som en uavhengig jury velger ut fra innsendte forslag fra næringslivet selv og andre som er interessert i næringslivet i vår kommune.

 

Vinneren kåres på bakgrunn av følgende hovedkriterier:

 

– Innovasjon

– Kompetanse

– Forretningside

– Verdiskaping

– Vekst- og markedspotensiale

– Lønnsomhet

 

Nå inviterer vi deg til å sende inn ditt forslag her. Alle forslag blir umiddelbart videresendt til 

juryen som består av Alf Inge Flokketveit (Skudenes & Aakra Sparebank), Per Velde (Karmøy kommune), Kristine Skeie (Kopervik Shipping) og Svein Jostein Sund (Gasnor).

Frist for innsending av forslag er satt til 24. september 2020. 

 

En shortlist bestående av tre finalister vil deretter bli presentert i Karmøynytt – før vinneren kåres den 30. oktober.

 

Arrangørkomiteen Bedriftenes dag 2020

Aktuelt

GRUNDERPAKKEN KORT OPPSUMMERT

 

Nylig kom detaljene rundt grunderpakken på fem milliarder kroner som blant annet har som mål å styrke grunderer og vekstbedrifter. Pakken er lansert for å sikre at innovasjon- og omstillingsprosjekt blir gjennomført også gjennom koronakrisa når andre finansieringsmoglegheiter er avgrensa.

Hva er grunderpakken?

Grunderpakken er lansert av Regjeringen for å sikre at en holder fram med utvikling av et bærekraftig og innovativt næringsliv også gjennom denne perioden der norske næringer er sterkt preget av korona-pandemien vi nå står i. Dette har de gjort ved å etablere en pakke på totalt fem milliarder kroner som er fordelt på ulike tjenester. Flere eksisterende tjenester for grundere og vekstbedrifter er utvidet og oppdatert, og to nye tjenester har blitt introdusert.

Nye tjenester:

  • Tilskudd til kommersialisering – fase 2
  • Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Utvidede tjenester:

  • Markedsavklaringstilskudd
  • Oppstartslån
  • Tilskudd til kommersialisering – fase 1
  • Innovasjonslån
  • En kombinasjon av andre tjenester

Du kan lese mer om alle tjenestene på Innovasjon Norge sine sider her.

Hvordan søker en?

Søknadsportalene er nå åpnet. Dette gjør en ved å gå inn på den aktuelle tjenestene for din bedrift, og fylle inn skjemaet som ligger digitalt.

Kriteriene for å søke er fortsatt de same som tidligere. Dette kan en lese mer om her.

Hvordan kan en få hjelp i søknadsprosessen?

På Innovasjon Norges sider får du tilgang til webinar og andre opplysningskilder hvor de går gjennom endringene og de nye tjenestene. Dette kan vera en god måte å starte for å hente mer informasjon og få en oversikt over hvilke muligheter som er tilgjengelig for din bedrift. Webinaret finn du her.

Innovasjon Norge har også utvidet sin mentortjeneste og tilbyr bedrifter inntil 10 timer med akutt hjelp. Trykk her for å lese mer om mentorordningen.

Rogaland Ressurssenter er også til hjelp som støtte og samtalepartner for din bedrift. Gjennom Næringshageprogrammet er vi klar. Kontakt oss på anne.helgeland@rrs.no

Aktuelt

Verktøy for vekst

 

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, vi bidrar med vekst- og omstillingsarbeid, og vi bistår både nye- og veletablerte firma.  Våre tjenester er i stor grad finansiert av det offentlige, og våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale, om fokuset bare blir rettet mot riktige områder og aktiviteter.
Vårt eget verktøy «VekstSporet» er en strukturert metode for bevisstgjøring av hvor skoen trykker i din bedrift, samtidig som den definerer og prioriterer tiltak for å realisere konkret innovasjon og vekst.

I VekstSporet samler man bedriftens nøkkelpersoner for dyptpløyende samtaler og kartlegging og

bevisstgjøring av bedriftens ståsted. Med utgangspunkt i fem veksttavler, blir det klart hvor skoen trykker,

og hva som må initieres og prioriteres for å realisere vekst.

 

Bedriften velger selv hvilken av de fem vekst-tavlene det er relevant å gå i dybden på:
• Ledelse, organisasjon og strategi
• Salg og markedsføring
• Produkter/tjenester, utvikling og FoU

• Internasjonale muligheter

• Digitalisering

Selve prosessen tar bare tre timer, og bedriften får i etterkant en analyse og en rapport
med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale på epost: anne.helgeland@rrs.no eller telefon: 45 61 45 65.

Aktuelt

Trenger din bedrift hjelp til vekst og utviklingsoppgaver?

Som en av landets  40 godkjente næringshager mottar vi offentlig støtte for å hjelpe lokale bedrifter med å vokse!

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, vekst- og omstillingsarbeid, og vi bistår både nye- og veletablerte firma. Våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Vi legger også til rette for flere nettverks- og kompetansehevende tilbud.

Mer informasjon om Næringshageprogrammet og våre tjenester finner du her på våre nettsider.

Kontakt oss i dag, så tar vi en prat om hva næringshagen kan bistå deg med!

 

Kontaktinformasjon til våre forretningsutviklere:

Anne Kristin Helgeland: anne.helgeland@rrs.no / tlf. 45 61 45 65

Bjørn Oddvar Madsen: madsen@rrs.no / tlf. 970 40 012

Jan Thore Lippestad: lippestad@rrs.no / tlf. 975 69 747