Norsk katapult Arrangement

Gjør veien fra idè til marked kortere!

BLI KJENT MED NORSK KATAPULT

I Nyskapingsuka, den 29. oktober kl 10.00, inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om Norsk Katapult.

Norsk Katapult ble etablert i 2018 av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Næringshagene samarbeider tett med katapultsentrene om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp få hjelp via katapult-ordningen. 
Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. 

I dette video-møtet vil du bli nærmere kjent med ordningen, hvilke fagområder de ulike katapultsentrene representerer, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig for å benytte deres tjenester.

Link til møtet finner du her: https://us02web.zoom.us/j/93779088285?pwd=eDlaazFmcThzeG1QL090WlN1S1lmZz09

Aktuelt

Hvem fortjener å få Karmøys Vekst og Nyskapingspris 2020?

 

Bedriftenes Dag 2020 er avlyst på grunn av Korona. Men Vekst- og nyskaperprisen skal deles ut også dette året. Dette er en pris som deles ut til den bedriften som en uavhengig jury velger ut fra innsendte forslag fra næringslivet selv og andre som er interessert i næringslivet i vår kommune.

 

Vinneren kåres på bakgrunn av følgende hovedkriterier:

 

– Innovasjon

– Kompetanse

– Forretningside

– Verdiskaping

– Vekst- og markedspotensiale

– Lønnsomhet

 

Nå inviterer vi deg til å sende inn ditt forslag her. Alle forslag blir umiddelbart videresendt til 

juryen som består av Alf Inge Flokketveit (Skudenes & Aakra Sparebank), Per Velde (Karmøy kommune), Kristine Skeie (Kopervik Shipping) og Svein Jostein Sund (Gasnor).

Frist for innsending av forslag er satt til 24. september 2020. 

 

En shortlist bestående av tre finalister vil deretter bli presentert i Karmøynytt – før vinneren kåres den 30. oktober.

 

Arrangørkomiteen Bedriftenes dag 2020

Aktuelt

GRUNDERPAKKEN KORT OPPSUMMERT

 

Nylig kom detaljene rundt grunderpakken på fem milliarder kroner som blant annet har som mål å styrke grunderer og vekstbedrifter. Pakken er lansert for å sikre at innovasjon- og omstillingsprosjekt blir gjennomført også gjennom koronakrisa når andre finansieringsmoglegheiter er avgrensa.

Hva er grunderpakken?

Grunderpakken er lansert av Regjeringen for å sikre at en holder fram med utvikling av et bærekraftig og innovativt næringsliv også gjennom denne perioden der norske næringer er sterkt preget av korona-pandemien vi nå står i. Dette har de gjort ved å etablere en pakke på totalt fem milliarder kroner som er fordelt på ulike tjenester. Flere eksisterende tjenester for grundere og vekstbedrifter er utvidet og oppdatert, og to nye tjenester har blitt introdusert.

Nye tjenester:

 • Tilskudd til kommersialisering – fase 2
 • Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Utvidede tjenester:

 • Markedsavklaringstilskudd
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til kommersialisering – fase 1
 • Innovasjonslån
 • En kombinasjon av andre tjenester

Du kan lese mer om alle tjenestene på Innovasjon Norge sine sider her.

Hvordan søker en?

Søknadsportalene er nå åpnet. Dette gjør en ved å gå inn på den aktuelle tjenestene for din bedrift, og fylle inn skjemaet som ligger digitalt.

Kriteriene for å søke er fortsatt de same som tidligere. Dette kan en lese mer om her.

Hvordan kan en få hjelp i søknadsprosessen?

På Innovasjon Norges sider får du tilgang til webinar og andre opplysningskilder hvor de går gjennom endringene og de nye tjenestene. Dette kan vera en god måte å starte for å hente mer informasjon og få en oversikt over hvilke muligheter som er tilgjengelig for din bedrift. Webinaret finn du her.

Innovasjon Norge har også utvidet sin mentortjeneste og tilbyr bedrifter inntil 10 timer med akutt hjelp. Trykk her for å lese mer om mentorordningen.

Rogaland Ressurssenter er også til hjelp som støtte og samtalepartner for din bedrift. Gjennom Næringshageprogrammet er vi klar. Kontakt oss på anne.helgeland@rrs.no

Aktuelt

Verktøy for vekst

 

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, vi bidrar med vekst- og omstillingsarbeid, og vi bistår både nye- og veletablerte firma.  Våre tjenester er i stor grad finansiert av det offentlige, og våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale, om fokuset bare blir rettet mot riktige områder og aktiviteter.
Vårt eget verktøy «VekstSporet» er en strukturert metode for bevisstgjøring av hvor skoen trykker i din bedrift, samtidig som den definerer og prioriterer tiltak for å realisere konkret innovasjon og vekst.

I VekstSporet samler man bedriftens nøkkelpersoner for dyptpløyende samtaler og kartlegging og

bevisstgjøring av bedriftens ståsted. Med utgangspunkt i fem veksttavler, blir det klart hvor skoen trykker,

og hva som må initieres og prioriteres for å realisere vekst.

 

Bedriften velger selv hvilken av de fem vekst-tavlene det er relevant å gå i dybden på:
• Ledelse, organisasjon og strategi
• Salg og markedsføring
• Produkter/tjenester, utvikling og FoU

• Internasjonale muligheter

• Digitalisering

Selve prosessen tar bare tre timer, og bedriften får i etterkant en analyse og en rapport
med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale på epost: anne.helgeland@rrs.no eller telefon: 45 61 45 65.

Aktuelt

Trenger din bedrift hjelp til vekst og utviklingsoppgaver?

Som en av landets  40 godkjente næringshager mottar vi offentlig støtte for å hjelpe lokale bedrifter med å vokse!

Gjennom Næringshageprogrammet kan du få hjelp til store og små utviklingsprosjekt, vekst- og omstillingsarbeid, og vi bistår både nye- og veletablerte firma. Våre forretningsutviklere har bred og allsidig erfaring, og er klar til å hjelpe deg og din bedrift.

Vi legger også til rette for flere nettverks- og kompetansehevende tilbud.

Mer informasjon om Næringshageprogrammet og våre tjenester finner du her på våre nettsider.

Kontakt oss i dag, så tar vi en prat om hva næringshagen kan bistå deg med!

 

Kontaktinformasjon til våre forretningsutviklere:

Anne Kristin Helgeland: anne.helgeland@rrs.no / tlf. 45 61 45 65

Bjørn Oddvar Madsen: madsen@rrs.no / tlf. 970 40 012

Jan Thore Lippestad: lippestad@rrs.no / tlf. 975 69 747

 

Aktuelt

Kontantstøtte til bedrifter og hjelp fra Næringshagen

 

Regjeringen har lagt frem en rekke krisepakker til næringslivet den senere tiden. Sist ut er «kontantstøtten», hvor bedrifter som har opplevd betydelig nedgang på grunn av koronaviruset få tilskudd til faste utgifter.

Den omtalte kontantstøtten gir bedriftene 20 milliarder i måneden ut mai. Bedriftene som har krav på denne støtten må kunne dokumentere et fall i omsetningen på minst 30 prosent, som en ren konsekvens av den økende korona-smitten.

Bedriftene som er stengt ned av staten trenger bare å dokumentere 20 prosent inntektsfall for mars måned for å kunne søke om å få dekket inntil 90 prosent av faste kostnader. 

Øvrige bedrifter får en dekningsgrad på 80 prosent, i tillegg til en egenandel på 10 000,- 

Minstebeløp som vil bli støttet er 5000 kroner i måneden, og maksimalbeløpet er satt til 30 millionar i måneden. Bedriftene kan få kompensasjon for utgifter som leige av lokaler, oppvarming, vann og avløp, leige av maskiner, rådgivningstjenester som regnskap forsikringspremier. Komepensasjonen skal settes i verk for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen komme i gang så raskt som mulig etter påske, søknadsportalen åpner 17. april. 

Vi i Næringshagen får mange henvendelser om dagen. Vi har erfart gjennom mange kriser at turbulente tider vil gå over, og en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over. Det er lurt å drøfte  problemstillingene en nå har kommet opp i med en utenforstående som har forståelse for bedriftens situasjon.  

Næringshagen kan hjelpe lokale bedrifter med å håndtere de ulike støtteordningene fremover og gi rådgivning og veiledning gjennom den vanskelige tiden.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

 • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
 • Økonomi- og likviditetsplanlegging 
 • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
 • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
 • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
 • Markedsavklaring og kommunikasjon

Er din bedrift målbedrift i Næringshagen eller ønsker du å bli det? (søknadsskjema finner du her)

Du vil i så fall få tilgang til gratis rådgivning i en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby inntil 3 timer for å kartlegge situasjonen og bidra med «førstehjelp», med mulighet for mer.

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Aktuelt

Nettmøte med Næringshagen Rogaland Ressurssenter 2. april

 

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor svært krevende situasjoner nå. Det er mange ulike problemstillinger en må ta stilling til som f.eks klarer bedriften å betale lønn og regninger og må en permittere? Det er også stor usikkerhet rundt markedssituasjonen fremover.

Nye krisepakker fra regjeringen kommer på løpende bånd, men mange er usikre på om bedriften kan nytte seg av de ulike ordningene og hvilke kriterier som gjelder.

Torsdag 2. april arrangerer vi nettmøte med Næringshagen og vil orientere om ulike virkemidler og hjelp vi kan bistå med.

For å delta ved nettmøte vennligst meld deg på HER

Gratis rådgivning til bedrifter

Vi vet at dette vil gå over og at en normalsituasjon vil komme tilbake. Derfor er det viktig at vi bruker den tiden vi nå er inne i til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg igjennom denne perioden og er forberedt på tiden etter at korona-pandemien er over. Det er lurt å drøfte denne typen problemstillinger med en utenforstående som likevel har forståelse for bedriftens situasjon.

Dette kan være rådgivning og veiledning som omhandler:

 • Offentlige tiltakspakker knyttet til permisjoner, låne- og garantiordninger og tilskuddsordninger som er relevante for deg og din bedrift
 • Økonomi- og likviditetsplanlegging 
 • Å være et bindeledd mellom din bedrift og banker, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre som kan bistå i denne situasjonen
 • Tilrettelegging for kompetansehevning og utdanningsmuligheter
 • Tilrettelegging for nye innovasjonsprosjekter
 • Markedsavklaring og kommunikasjon

Er du målbedrift i Næringshagen eller ønsker du å bli det?

Du vil i så fall få tilgang til gratis rådgivning i en periode fremover. Vi vil i første omgang tilby 2-3 timer, med mulighet for mer.

I de tilfeller der det er nødvendig kan Næringshagen også vurdere om det er grunnlag for flere timer fri bistand, og tilby dette.

Du kan søke om å bli tatt opp i næringshageprogrammet HER

Arrangement

5 steg for å bli en dyktig Teams-bruker

WEBINARET ER FULLTEGNET!

 

Ønsker du og dine kolleger å utnytte tiden deres bedre?

I dette foredraget vil du lære hvordan du kan bruke verktøyet Microsoft Teams til å løse tidkrevende oppgaver raskere og enklere.

Webinaret passer for deg som vil lære de mest effektive metodene å bruke Teams på, og for ledere som ønsker å få mer igjen for investeringen i Office 365 og Teams, blant annet får du innføring i:

 • Hvordan kan du selv mestre Teams?
 • Hvordan bør Teams settes opp?
 • Her får du tips til hva du selv kan gjøre og hva din IT avdeling og kolleger bør gjøre for at du skal få mest mulig utav Microsoft Teams.
Det er Per Ove Sandhåland fra Vetige AS som er foredragsholder. (www.vetige.no)
Webinaret kjøres selvfølgelig på Microsoft Teams. Link til webinaret finner du HER:

 

Aktuelt

Koronatider – vi er her for bedriftene

 

Vi i Næringshagen ønsker å bistå bedriftene i krisen, og være en ressurs- og sparringpartner i disse urolige tider.

Vi jobber tett opp mot Siva, Næringshagene i Norge, fylkeskommunen og kommunene for å kunne støtte opp om bedrifter og næringslivet i regionen vår. Situasjonen er ny for alle, det skjer endringer hver dag, og det er stadig ny informasjon og nye tiltak for å støtte opp om næringsliv og aktiviteter.  Vi vil følge med for å tilgjengeliggjøre virkemidler som skal få næringslivet gjennom denne krevende perioden, og vil forsøke å veilede og bistå så godt det lar seg gjøre.

Vi har som mange andre hjemmekontor inntil videre, men vil være tilgjengelig som samtalepartner på telefon og videokonferanse fremover, så ta kontakt ved behov eller andre tiltak vi kan bistå bedrifter med. 

Kontaktinfo:

Bjørn O Madsen: Tlf. 970 40 012, epost: madsen@rrs.no

Jan Thore Lippestad: Tlf: 975 69 747, epost: lippestad@rrs.no

Anne Kristin Helgeland: Tlf: 456 14 565, epost: anne.helgeland@rrs.no

 

Under har vi satt opp en oversikt over kilder til informasjon som nå er relevant for næringslivet:

  

NYTTIG INFO FRA NHO

Råd til arbeidsgivere

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar

https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende—som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende

 

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permisjon skjema

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 

NYTTIG INFO FRA BANKENE

Samlet informasjon om bistandsmuligheter og linker til søknad om avdragsfrihet

DnB: https://www.dnb.no/bedriftshjelpen

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/bedrift.html

 

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv–hva-gjor-innovasjon-norge/?fbclid=IwAR0ks-znp0zsEX6me1gllahqwmUBAepbobXDTG088m7JVL4PUuqoYXR-_DE

 

NYTTIG LENKE FRA VALIDE

Koronavettrettgler for startups:

https://valide.no/aktuelt/koronavettregler-for-startups

 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

INFORMASJON FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke smitte av korona-virus:

Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

 

 

 

 

Arrangement

Workshop – Robotikk og smarte sensorer, 6. februar

 

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET! VED Å MELDE DEG PÅ LINKEN UNDER VIL VI SETTE DEG OPP PÅ VENTELISTE.

Hva er egentlig en robot og autonom transport? Hvilke muligheter ligger det i å bruke smarte sensorer? Hvordan kan jeg nytte denne teknologien i min bedrift?
Vi inviterer til Workshop med Roboter, autonome transportmiddel og smarte sensorer den 6. februar! Her får du mulighet til å se hva denne nye teknologien kan brukes til. Det blir en teoretisk del, og en praktisk del med programmering og bruk!

Vi får besøk av Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) som laster opp bil og henger med roboter, autonome transportmiddel og andre sensorer.
Robotene er her! Det blir en unik mulighet til å bli kjent med teknologien!

Målet er at etter gjennomført workshop skal du være bedre i stand til å se nytteverdien av ulike robotløsninger og sensorteknologi, og ikke minst se muligheter i egen produksjon. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste robotteknologi, de ulike metodene og mulige bruksområder. Teknologier fra leverandører som ABB, Fanuc, Kuka og Nachi, teknologier frå UR, Omron og Mir blir vist og blir brukt. Du kan vurdere hvordan teknologiene kan utnyttes som et verktøy for å øke graden av automasjon og produsere smartere.

 

 

Om Mechatronics Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilottering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområde. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosessar, produkt, tenester, organisering og forretningsmodeller. Hovedeiere i MIL er Universitetet i Agder (UiA) og Norce som begge fokuserer på høyere utdanning og forsking innen mekatronikk.

Formålet til MIL er å styrke konkurranseevnen til bedriftene og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess. Kundene vil kunne redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

MIL retter seg mot alle næringar og industrier der mekatronikk er relevant. Med deres teknologi, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi.

På Workshop presenterer, gjennomgår og tester vi ut:

 • Nyeste innen Robot-teknologier og deres bruksområder
 • Nyeste Sensor-teknologier
 • Nyeste Instrumenterings-teknologier
  • 3D Scanning
  • Vision
  • Laser
  • I/O-Link
  • Nyeste kommunikasjonsløsninger

 

Workshop arrangeres på Rogaland Ressurssenter i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet, torsdag 6. februar. Program for dagen blir:

 • 0830 – 1200 WS Robotikk og AIV
 • 1200 – 1230 Lunch
 • 1230 – 1500 WS Smart Sensor
 • 1500 – 1530 Felles oppsummering og nye muligheter

Workshop´en arrangeres på Rogaland Ressurssenter, i underetasjen (Hos Kiwa)

Pris for målbedrifter i Næringshagen og/eller medlemmer i Næringsforenigen Haugalandet – kr. 2.000,-

Ikke-medlemmer – kr. 3.000,-

Påmelding her

Begrenset antall plasser