Bedriftsutvikling

Bedriftsutvikling

 

 

Vi bistår deg med bedriftsutvikling !

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter.

Vi kan bistå deg i arbeidet med prosjektbeskrivelser, finansiering, markedsplanlegging, rekruttering, organisasjonsendringer, med mer. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over tid.

Vi tilbyr våre medlemsbedrifter (målbedrifter) individuell rådgivning, vi finner hvor skoen trykker og setter inn målstyrte verktøy. Vi har en stor verktøykasse med egenutviklede verktøy for vekst som du får tilgang til ved å bli målbedrift hos oss. Vi har blant annet Vekstsporet som er en metodikk og et verktøy som Næringshagene bruker for å skape vekst i SMB-bedrifter. 
Vi har ledelses- og utviklingsprogrammet  Vekstprogrammet som har fokus på vekst. Vi tilbyr også en mentorordning for våre målbedrifter;  med din egen Vekstpartner vil du og din bedrift vil få innblikk i mentorens ekspertise og erfaring. Vekstpartneren blir gjerne en som vet hvilke utfordringer du står overfor og som kan hjelpe deg på veien mot vekst.