Aktuelt

Vekstprogram for reiselivsnæringen

Vi inviterer reiselivsnæringen til et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke. Programmet går over 4 samlinger, hvor første samling er fra lunsj-lunsj i Haugesund allerede 24-25 februar 2021.

Norsk katapult Arrangement

Gjør veien fra idè til marked kortere!

BLI KJENT MED NORSK KATAPULT

I Nyskapingsuka, den 29. oktober kl 10.00, inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om Norsk Katapult.

Norsk Katapult ble etablert i 2018 av Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Dette er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon blir enklere for norsk industri.

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Næringshagene samarbeider tett med katapultsentrene om mobilisering av bedrifter som kan få hjelp få hjelp via katapult-ordningen. 
Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. 

I dette video-møtet vil du bli nærmere kjent med ordningen, hvilke fagområder de ulike katapultsentrene representerer, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelig for å benytte deres tjenester.

Link til møtet finner du her: https://us02web.zoom.us/j/93779088285?pwd=eDlaazFmcThzeG1QL090WlN1S1lmZz09

Arrangement

5 steg for å bli en dyktig Teams-bruker

WEBINARET ER FULLTEGNET!

 

Ønsker du og dine kolleger å utnytte tiden deres bedre?

I dette foredraget vil du lære hvordan du kan bruke verktøyet Microsoft Teams til å løse tidkrevende oppgaver raskere og enklere.

Webinaret passer for deg som vil lære de mest effektive metodene å bruke Teams på, og for ledere som ønsker å få mer igjen for investeringen i Office 365 og Teams, blant annet får du innføring i:

 • Hvordan kan du selv mestre Teams?
 • Hvordan bør Teams settes opp?
 • Her får du tips til hva du selv kan gjøre og hva din IT avdeling og kolleger bør gjøre for at du skal få mest mulig utav Microsoft Teams.
Det er Per Ove Sandhåland fra Vetige AS som er foredragsholder. (www.vetige.no)
Webinaret kjøres selvfølgelig på Microsoft Teams. Link til webinaret finner du HER:

 

Arrangement

Workshop – Robotikk og smarte sensorer, 6. februar

 

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET! VED Å MELDE DEG PÅ LINKEN UNDER VIL VI SETTE DEG OPP PÅ VENTELISTE.

Hva er egentlig en robot og autonom transport? Hvilke muligheter ligger det i å bruke smarte sensorer? Hvordan kan jeg nytte denne teknologien i min bedrift?
Vi inviterer til Workshop med Roboter, autonome transportmiddel og smarte sensorer den 6. februar! Her får du mulighet til å se hva denne nye teknologien kan brukes til. Det blir en teoretisk del, og en praktisk del med programmering og bruk!

Vi får besøk av Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) som laster opp bil og henger med roboter, autonome transportmiddel og andre sensorer.
Robotene er her! Det blir en unik mulighet til å bli kjent med teknologien!

Målet er at etter gjennomført workshop skal du være bedre i stand til å se nytteverdien av ulike robotløsninger og sensorteknologi, og ikke minst se muligheter i egen produksjon. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste robotteknologi, de ulike metodene og mulige bruksområder. Teknologier fra leverandører som ABB, Fanuc, Kuka og Nachi, teknologier frå UR, Omron og Mir blir vist og blir brukt. Du kan vurdere hvordan teknologiene kan utnyttes som et verktøy for å øke graden av automasjon og produsere smartere.

 

 

Om Mechatronics Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilottering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområde. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosessar, produkt, tenester, organisering og forretningsmodeller. Hovedeiere i MIL er Universitetet i Agder (UiA) og Norce som begge fokuserer på høyere utdanning og forsking innen mekatronikk.

Formålet til MIL er å styrke konkurranseevnen til bedriftene og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess. Kundene vil kunne redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

MIL retter seg mot alle næringar og industrier der mekatronikk er relevant. Med deres teknologi, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi.

På Workshop presenterer, gjennomgår og tester vi ut:

 • Nyeste innen Robot-teknologier og deres bruksområder
 • Nyeste Sensor-teknologier
 • Nyeste Instrumenterings-teknologier
  • 3D Scanning
  • Vision
  • Laser
  • I/O-Link
  • Nyeste kommunikasjonsløsninger

 

Workshop arrangeres på Rogaland Ressurssenter i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet, torsdag 6. februar. Program for dagen blir:

 • 0830 – 1200 WS Robotikk og AIV
 • 1200 – 1230 Lunch
 • 1230 – 1500 WS Smart Sensor
 • 1500 – 1530 Felles oppsummering og nye muligheter

Workshop´en arrangeres på Rogaland Ressurssenter, i underetasjen (Hos Kiwa)

Pris for målbedrifter i Næringshagen og/eller medlemmer i Næringsforenigen Haugalandet – kr. 2.000,-

Ikke-medlemmer – kr. 3.000,-

Påmelding her

Begrenset antall plasser 

              

Arrangement

Kompetanseheving i din bedrift; Lean og prosjektstyring

I samarbeid med AOF Vestland og Karmøy Næringsråd forsøker vi å lage et konsept for kompetanseheving i små/mellomstore bedrifter, og gjennom ordningen «Kompetansepluss» kan vi få tilskudd til opplæringsmidler.

Kriteriene for å benytte seg av tilbudet er at det kun er ansatte som ikke har fullført høyere utdanning som kan delta, dvs at personer som har har fullført videregående opplæring og fagbrev får anledning til å delta. (Opptil, men ikke fullført bachelorgrad eller tilsvarende).

Vi legger til rette for to mulige kompetansehevende kurs som vi mener er relevante for mange ulike bransjer:

– Lean og digitalisering/IT verktøy – 60 timers kurs

– Innføring i prosjekt som arbeidsmetode (inkl bruk av IT-verktøy) – 70 timers kurs

 

Kursene er arbeidsrelaterte og praksisnære. Vi har også mulighet til å påvirke innholdet til å inkludere relevante problemstillinger som bedriften(e) har.

Dersom det er interesse for et eller flere av temaene, vil vi søke og forhåpentlig sette i gang kurs på nyåret.

Vi ber om tilbakemelding senest torsdag 5. desember på hvorvidt dette er av interesse, og hvilke kurs som er aktuelle. Dersom flere av kursene er interessante, gi meg tilbakemelding om det. 
Vi trenger minimum 7 personer pr kurs for at det skal være aktuelt. (Har bedriften flere enn 7 personer dette er aktuelt for, kan det settes opp egne bedriftsinterne kurs)

Pris pr kurs ligger på mellom kr. 2.000 og 3.500 pr deltaker pr fag, avhengig av antall deltakere på kurset.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

For mer informasjon om kursinnhold send epost til Anne Kristin Helgeland; anne.helgeland@rrs.no

 


Arrangement

Maritim Investorbrunch

Muligheter og risikokapital innen maritim virksomhet 

Hva varsler barometeret om utsiktene i maritim sektor? Hvilke spennende innovasjoner er på gang? Hvordan er det med investeringsviljen?
I Kopervikparken Maritime Cluster vil vi denne formiddagen høre inspirerende foredrag som belyser disse emnene. Temaet er rettet mot alle med interesse for vekst og utvikling innen maritim virksomhet, vi byr på enkel brunch og arrangementet er gratis.

Runar Skarstein fra SpareBank1 SR-Bank oppdaterer oss på status og utsikter innen maritim virksomhet.
Ståle Karlsen fra SKA Invest AS forteller om maritim satsing som en del av sin investeringsstrategi.
Karoline Sjøen Andersen og Hanne Tvedt har i sine masteroppgaver fokusert på innovasjon og fornybar energi. Du får høre mer om selvrensende solcellepaneler for bruk offshore og maritime operasjoner og metoder for å kunne drive gruvedrift subsea.
Beyonder AS utvikler en ny battericelleteknologi basert på norsk treflis og silisium. Nå ekspanderer de kraftig, og forteller om sine planer.
Karmøy Næringsfond og Connect BAN Haugesund kan bidra med risikokapital både til tidligfaseselskaper og etablerte SMB’er, og vil gjerne har flere deals.
Einar Tollaksvik fra Kopervikparken Maritime Cluster og Saga Subsea AS leder oss gjennom denne formiddagen.

Tid: Fredag 15. november kl. 10.00 – 12.00
Sted: Kopervikparken Maritime Cluster, Karmsundsgata 9, Kopervik

Arrangementet er et samarbeid mellom Sparebank1 SR-Bank, Kopervikparken Maritime Cluster, Byen vår Kopervik, Validé Haugesundregionen og Næringshagen Rogaland Ressurssenter.

Arrangement

Vekstprogram for reiselivsnæringen

I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer Næringshagene i Rogaland til VekstProgram for reiselivsnæringen – et utviklingsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter på Haugalandet og i Ryfylke.

 

MÅL FOR PROGRAMMET

Som deltaker lærer du nye og spennande måter å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsipp for bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessen. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og lønnsomme opplevelser i egen bedrift. Hvor er trendene og drivkreftene i opplevelses-økonomien og bærekraftige opplevelser, hva skal til for at nettopp din bedrift blir attraktiv for lønnsomme gjester?

Vekstprogrammet har ei praktisk tilnærming og deltakerne vil arbeide med utvikling av egen bedrift. Mellom samlingene vil deltakerne ha tilgang til en egen forretningsutvikler fra næringshagen som skal bidra til at bedriften får etablert en bærekraftig vekstplan for sin bedrift.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Ledere eller mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter med helårsdrift eller som har ambisjoner om tilbud hele året. Det er mulig å være 2 deltakere fra hver bedrift.

GJENNOMFØRING

Programmet går over 4 samlinger i perioden november 2019 – april 2020. Hver samling går over et døgn – fra lunsj til lunsj, og inkluderer OPPLEVELSESKURSET (www.opplevelseskurset.no).  Programmet blir gjennomført som forelesinger, gruppearbeid og arbeid med egen bedrift. Vi har hentet inn mange eksperter på opplevelses-økonomien, m.a. Pål Medhus, som gjennomfører opplevelseskurset. Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innan opplevelsesutvikling i Norge.

Per Gunnar Hettervik kommer også og har mange års erfaring frå reisemålsutvikling, utvikling og drift av egen reiselivsbedrift, og er leder for opplevelses-satsingen til NCE Tourism.

P R A K T I S K –  NÅR OG HVOR?

Programmet går over 4 samlinger á 2 dager, og inkludererOPPLEVELSESKURSET til Innovasjon Norge.

Første samling blir den 28.-29 november i Haugesund.

Max 20 deltakarar – første mann til mølla!

1.Samling: 28.-29. november – Haugesund

2.Samling: Januar 2020 – Suldal

3.Samling: Mars 2020 – Vindafjord

4.Samling: April – Suldal/Sauda

HVA KOSTER DET?

Programmet har ein eigenandel på kr 5000,-. Kostnader til overnatting kommer i tillegg.

 

KONTAKTINFORMASJON OG PÅMELDING

For meir informasjon og påmelding ta kontakt med din næringshage, eller direkte via denne Linken

Arrangement

Den 29. oktober er det igjen duket for Bedriftenes…

Dette blir den 8. konferansen i rekken, og vi forventer fullt hus med 175 deltakere også i år.

Tittel for årets konferanse er «Et hav av muligheter», og gjennom dagen vil vi blant annet ha fokus på muligheter innen havrelaterte næringer og by/sentrumsutvikling. 

Vi får besøk av Finansminister Siv Jensen, kommentator på byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv Erling Dokk-Holm og «Hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen for å nevne noen. 

Årets Vekst- og Nyskaper vil bli kåret på konferansen,  og det blir også presentert spennende, nye gründerbedrifter. 

For mer informasjon og påmelding: www.bedriftenesdag.no 

 

Arrangement

Gründerpizza og nettverkskveld 1. okt.

Høstens første Gründerpizza arrangeres 1 oktober, og vi ser frem til å møte både nye og «gamle» gründere.

Agenda for kvelden er høyst uformelt, men intensjonen er å mingle og knytte kontakter.

Det blir også 2 korte innlegg; 

 • Pyx AS v/Helene Helgeland presenterer nyheter innenfor markedsføring på sosiale medier
 • Vetige AS v/ Per Ove Sandhåland orienterer om muligheter og gode verktøy på Office 365

Ikke minst blir det også mulighet til å presentere seg på «speakers corner». 

Arrangementet varer fra kl 18-21. Deltakelse er gratis, men på grunn av servering ber vi om påmelding:  https://rrsenter.wufoo.com/forms/granderpizza-og-nettverkskveld-1-oktober-2019

NB! Gründerpizza arrangeres denne gangen på Grunderloftet, Smedasundet 66 (2. etg. på Høvleriet).

Arrangører: Næringshagen Rogaland Ressurssenter og Validé Haugesundregionen.

 

 

Aktuelt

Sentrumsprogrammet

 

Invitasjon til deltakelse i Sentrumsprogrammet!

Næringshagen Rogaland Ressurssenter i samarbeid med Karmøy kommune inviterer handelsnæringen til «Sentrumsprogrammet».

Gjennom Sentrumsprogrammet vil du i løpet av 3 kurskvelder få faglig påfyll innen følgende tema:

 • 7. januar 2020: Markedsanalyse og utviklingstrekk for handelsnæringen, markedsføring, salg og service.
 • 21. januar 2020: Økonomi og gode rutiner for drift av virksomheten
 • 4. februar 2020: Webhandelsløsninger, kommunikasjon og sosiale medier

Gjennom Næringshageprogrammet kan vi også bistå din bedrift med å finne rett forretningsmodell for morgendagens utfordringer, og hjelpe til med å utarbeide en strategi for videre vekst og utvikling.

Pris for deltakelse er kr. 1.200,- pr. kurstema. Ved deltakelse ved alle 3 kursene er prisen kr. 2.900,-.

Kurs-serien støttes av Karmøy kommune.

Klikk her for påmelding: https://rrsenter.wufoo.com/forms/pamelding-til-sentrumsprogrammet/