Næringshagebedrift

 

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir Næringshagebedrift. Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Næringshagebedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i Næringshagene.

Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Næringshagene i Rogaland sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Som Næringshagebedrift får du:

  • Årlig utviklingssamtale.
  • Gratis tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver.
  • Gratis tilbud om 6 timer årlig bistand fra Næringshagen. 
  • Rabatt på ordinær timepris (inntil 50% rabatt på ordinær timepris, nyetablerte bedrifter kan få inntil 75% rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle). 
  • Gratis deltakelse eller rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i Næringshagens regi. 
  • Kostnadsfri profilering på Næringshagens nettside og andre digitale flater.
  • Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram Næringshagebedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.