Norsk katapult

Norsk Katapult

Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Næringshagen kopler din bedrift til det aktuelle katapultsenteret, bidrar til å spisse bestillingen og bidrar med å finne finansiering til katapultprosjektet.

Underveis gir vi råd basert på erfaringer fra andre bedrifter som har stått i tilsvarende situasjoner. 

Vi jobber med mange forskjellige bedrifter, og kan peke i riktig retning. Slik kan din bedrift få best mulig grunnlag for å ta de beste valgene i nye og krevende situasjoner.