Om oss

Næringshagen Rogaland Ressurssenter er en av 40 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at vi får offentlige midler til å hjelpe regionens grundere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Vi er en del av et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk av bedrifter og institusjoner. Dette nettverket og tilknytningen mot Siva, Rogaland fylkeskommune og lokale kommuner skal bidra til næringsutvikling i regionen.

Næringshagen skal initiere og legge tilrette for nyskapingsaktiviteter som:

  • Bedriftsutvikling; forretningsutvikling, koble ulike bedrifter og mot relevante FoU-miljø, bistå med søknadsskriving (f.eks. Innovasjon Norge og Forskningsrådet mm)
  • Kompetanseutvikling; Temamøter, Kurs, Erfaringsutveksling
  • Stimulere til internasjonalisering
  • Kobling til relevante kapitaltilbydere