Personvern

Personvernerklæring Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Rogaland Ressurssenter samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Næringshagen Rogaland Ressurssenter, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Formål

Personopplysningene brukes til å sende deltakere i næringshageprogrammet, samt andre interesserte som selv ønsker det, nyhetsbrev og eposter med informasjon om relevante nyheter om virkemidler og arrangement for næringslivet. I tillegg sendes invitasjoner til kompetansehevende og nettverksbyggende kurs, seminarer, konferanser og andre arrangement. Noen av våre kurs og konferanser har deltakeravgift, i disse tilfeller sendes det ut faktura for deltakelse til de påmeldte.

Rettslig grunnlag

Behandlingen av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn personopplysninger som: E-postadresser og fullt navn med innmelding i næringshageprogram (kontaktinfo til kontaktperson), via kontaktskjema på www.rrs.no og ved påmelding til kurs, konferanser og andre arrangement. All innmelding og påmelding er frivillig, og informasjonen brukes for å kunne sende nevnte nyhetsbrev/eposter med informasjon og fakturaer for deltakelse i næringshageprogram og kurs/konferanse-aktiviteter. Ved noen av våre arrangement lages navnelister og navneskilt. Deltakere kan selv velge å reservere seg fra å stå oppført i deltakerliste på Bedriftenes Dag.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger hentes fra medlemsregister, påmeldingslister, samt «cookies»: Informasjonskapsler eller «cookies» er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene kan eksempelvis inneholde informasjon om innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du logger på med, hvilke sider på nettstedet du besøker eller hvordan du navigerer mellom de ulike sidene på nettstedet.
Les mer på http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

Nettsiden vår, www.rrs.no kan bruke følgende informasjonskapsler/cookies:

Google Analytics
Google Analytics er en nettanalysetjeneste som blir levert av Google Inc. Google Analytiscs brukes for å analysere bruken av nettsiden. Det innhentes informasjon om blant annet hvilke sider som er mest besøkt, hvilket tidspunkt sidene er mest besøkt, og hvordan de besøkende navigerer inne på sidene. Informasjonen som blir lagret er anonymisert. Les mer om dette på følgende lenker:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

WordPress

Nettsider som er basert på WordPress benytter cookies for innloggede brukere og ved bruk av kommentar-funksjoner i løsningene. Les mer om dette på https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Deling i sosiale medier

Enkelte plugins som gir brukeren mulighet til å dele innhold i sosiale medier, benytter cookies. Disse benyttes for å føre statistikk over hvor mange ganger hver enkelt side blir delt, hvilke kanaler som benyttes osv. Informasjonen som lagres er anonymisert.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene

Alle opplysninger oppgis frivillig ved innmelding og påmelding. Vårt mailutsendelsesprogram har også en egen knapp for til- og avmelding for å motta nyhetsbrev og invitasjoner til kurs, konferanser og arrangementer. I dette tilfellet er det kun e-postadresse som brukes.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Næringshagen Rogaland Ressurssenter deler ingen kontaktinfo med tredjeparter utover til våre faste leverandører av systemer og tjenester. Vi har et forretningsmessig samarbeid med et knippe leverandører, men vi har inngått databehandleravtale med samtlige av disse. I et av punktene i databehandleravtalen har leverandør signert for at ingen personopplysninger deles med andre. Leverandørene våre har levert følgende:
Datasystem, påmeldingssystem til konferanser, møter og arrangementer, nettside, system for spørreundersøkelser, analyseverktøy for nettrafikk, regnskapstjenester og fakturering, e-postutsendelsessystem, grafisk design.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Ved avmelding av epostlisten må den registrerte selv aktivt gå inn og trykke på «avmeld». Denne muligheten ligger nederst i hver eneste utsendelse vi gjør.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Næringshagen Rogaland Ressurssenter har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Næringshagen Rogaland Ressurssenters  systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Næringshagen Rogaland Ressurssenter ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle digitale personopplysninger sikres bak passordbeskyttede pc’er og/eller andre enheter som gir tilgang til personopplysninger. Personalopplysninger av type ansettelseskontrakt og sensitive opplysninger sikres ytterligere. I den grad det finnes papirkopier er disse sikret i låste skuffer og skap. Forsendelse av slike dokumenter til/fra regnskapskontor skjer gjennom Verji Secure Mobile Communication.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig Anne Kristin Helgeland, epost: anne.helgeland@rrs.no