Rådgivning

Rådgivning

 

 

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter.  Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid.

Vi kan bistå med:

  • Forretningsutvikling.

  • Bedriftsrådgivning innen mange felt.

  • Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter.

  • Prosess- og prosjektledelse.

  • Ledelse av interne strategiprosesser.

  • Investorsøk.

  • Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN.

  • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk.

  • Kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.