DIN ARENA FOR VEKST OG UTVIKLNG

Hva kan vi få til sammenKONTAKT OSS

Næringshagen Rogaland Ressurssenter bygger nettverk og skaper muligheter sammen med deg!

Vi bygger nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Vi hjelper nyetableringer, eksisterende bedrifter og personer med gode idèr.
Les videre og se hva vi som Næringhage kan tilby deg.

VekstProgrammet

VekstProgrammet

Næringshagene arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. Programmet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram med fokus på videre vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om vekstprogrammet

VekstPartner

Få en VekstPartner – og lær av de beste.
Med en VekstPartner vil du og din bedrift få ta del i ekspertise og erfaring fra noen som vet hvilke utfordringer du står overfor på veien mot vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om vekstpartner
VekstPartner
VekstSporet

VekstSporet

VekstSporet er næringshagenes unike verktøy for vekst og utvikling. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale som kan realiseres om en fokuserer på aktiviteter som bidrar til innovasjon og vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om VekstSporet

Samarbeidspartnere